Skorstenshuv / Skorstensskydd och Skorstensservice!

 

Vi lagar, fogar, putsar och plåtar in skortstenar.

 

 

 

Skorstenen behöver service !

Problem med skorstenen? 
Skicka ett mail eller ring  070 7884360.

De flesta behöver inte byta ut tegelstenarna,det räcker ofta med att foga om skorstenen.

Ser skorstenen ut som

på bilden har den länge behövt fogas om. 

Den stålplåt vi använder

är av högsta kvaliè, och 

finns i många färger

Många väljer att plåta in sin Skorsten. Inplåtningen skyddar Skorstenen från yttre påverkan, men förbättrar inte dess skick.   Vilket innebär att man först måste fixa skorstenen, innan det är någon mening med en inlåtning.

in den.