Skorstenshuv / Skorstensskydd och Skorstensservice!

 

Vi fogar om, lagar, putsar och plåtar in skortstenar.

 

 

 

Skorstenen behöver service !

Vi tillverkar och monterar skorstensskydd / skorstenshuv.

Vi utför även omfogningar, lagningar och inplåtningar av skorstenar.

Många har problem med fåglar och Skorstensskydden kan utrustas med fågelnät.

Frågor mejla eller ring:
070 7884360

Vill du själv mäta skorstenen och sedan montera skorstensskyddet / skorstenshuven ?

I så fall kan vi tillverka huven och skicka den till er.

 

 

R

Välkommen !

 

Vi tillverkar och monterar skorstensskydd / skorstenshuvar.

Skorstensskydden kan utrustas med fågelnät.

Vi utför även omfogningar, lagningar och inplåtningar av skorstenar.