Skorstenshuv / Skorstensskydd och Skorstensservice!

 

Vi lagar, fogar, putsar och plåtar in skortstenar.

 

 

 

Skorstenen behöver service !

Världens högsta skorsten är nästan nästan 420 meter hög. Skorstenen basdiameter är 46 meter och den

finns i Ekibastuz, Kazakstan. En kolanläggning, som idag kan generera 1000 MW elektricitet. 

 

Skorstenen är vktig och fyller flera funktioner, den behövs vid nästan all förbränning inomhus,

för att leda bort rökgaserna. Skorstenen har ofta

även en ventilerande funktion och är därmed viktig för  luften inomhus.

 

Vi arbetar bland annat med att tillverka och montera skorstensskydd, som skyddar

skorstenen från fukt. Årligen faller det i Sverige 500 - 800 liter nederbörd per kvm.

Något som kan ge problem för de som inte eldar regelbundet, och

inte skyddar skorstenen med en skorstenshuv/skydd.  En dålig skorsten kan

ge huset fuktrelaterade problem och dålig lukt.

 

 

Skorstensskydd förlänger skorstenens livslängd och förbättrar luften inomhus.

Bitar från en söndervittrad skorsten kan i värsta fall

blåsa/ramla ner på marken.

 

 

 

Åtgärdar man fogarna förlänger man skortenens livslängd med många år.

Behöver du hjälp, mejla eller ring!
070 7884360

Skorstenar i alla dess former är ett

mycket vanligt inslag i vårt

samhällsbygge och dess främsta

uppgift är att leda bort rökgaserna vid

all sorts förbränning.  Många villa-

skorstenar är även utrustade med ventilationskanaler, för att förbättra

luften inomhus. Underhåller man

skorstenen förlänger man dess

livslängd med många år.

Världens högsta skorsten

Skorstenen slits och behöver service !